Політика конфіденційності | интернет-магазин Милитарист: Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Політика конфіденційності

 

1. Загальні положення та сфера застосування

1.1. Це Положення про політику конфіденційності (надалі – Положення) розроблене ТОВ «ВІЗАНТІЯ 1» (код ЄДРПОУ 31245291, адреса: Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, надалі –Товариство) у відповідності до чинного законодавства України і встановлює порядок обробки і захист персональних даних Покупців, політику cookies, політику безпеки передачі реквізитів платіжної картки та політику щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

1.2. Здійснивши реєстрацію на сайті https://militarist.ua/ або при оформленні замовлення без попередньої реєстрації, Покупець надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.

1.3. Володільцем персональних даних Покупців є ТОВ «ВІЗАНТІЯ 1» (код ЄДРПОУ 31245291, адреса: Україна, 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8).

1.4. У цьому Положенні всі терміни використовуються в значенні, визначеному у Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

1.5. На сайті https://militarist.ua/ можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Товариство рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Покупець можете бути ідентифікований.

1.6. Це Положення обов’язкове для застосування співробітниками Товариста та суб’єктами господарювання, які здійснюють продаж Товару на сайті https://militarist.ua/, та безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних користувачів сайту https://militarist.ua/ у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Склад та зміст персональних даних

2.1. Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Покупця, включаючи, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), номер телефону, адреса електронної пошти, дата народження, адреса місця проживання/перебування/доставки, інформація про дії Покупця під час використання сайту https://militarist.ua/, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Покупцем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень (інформація, яка міститься в переписці між Покупцем з адміністрацією сайту https://militarist.ua/ або зі сторонніми продавцями маркетплейсу), історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Покупця надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю в Інтернет-магазин, або інформація отримана при усній комунікації Покупця і адміністрації Інтернет-магазину тощо. Цей перелік персональних даних не є вичерпним, сталим та обов’язковим для усіх Покупців, а залежить від потреб та бажань самого Покупця та від тих операцій, які він (вона, вони) виконує на сайті https://militarist.ua/.

Під персональними даними також розуміється інша інформація, отримана сайтом https://militarist.ua/ на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Покупця у соціальних мережах – у випадку реєстрації на сайті https://militarist.ua/ за допомогою служб автентифікації соціальних мереж. В такому випадку Покупець надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів) у соціальних мережах.

2.2. Покупці несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Покупець повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він (вона, вони) оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Покупець вирішив увійти на сайт https://militarist.ua/, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Товариство може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

3. Мета, межі, підстави та строки обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних є:

- забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України;

- ідентифікації клієнта як Покупця Інтернет-магазину, для зв’язку з Покупцем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Інтернет-магазину, та/або для надання Покупцем Інтернет-магазину фінансових послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами Товариства), з метою покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій Інтернет-магазину, аналізу активності Покупців, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком в Інтернет-магазині, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Покупців для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг тощо;

- з метою виконання інших обов'язків покладених законом на Володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

3.2. Підставою для обробки персональних даних Покупців сайту https://militarist.ua/ є згода Покупця на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Інтернет-магазином/сайтом https://militarist.ua/.

3.3. Товариство не здійснює обробку персональних даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Покупців, на основі яких можна встановити їх особистість, не обробляються також.

3.4. Товариство свідомо не збирає персональні дані неповнолітніх осіб. Якщо законний представник неповнолітньої особи дізнався, що його дитина надала сайту https://militarist.ua/ свої персональні дані, він має повідомити Товариство про це шляхом направлення листа на електронну адресу [email protected] з поміткою в темі «Персональні дані». Товариство здйснить всі необхідні заходи для видалення таких персональних даних з бази персональних даних Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Обробка персональних даних Покупця здійснюється без обмеження строків, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Строки обробки та зберігання персональних даних визначаються виходячи із цілей обробки персональних даних, а також виходячи із умов Публічного договору (оферти), розміщеного на сайті https://militarist.ua/. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення мети обробки, визначеної в п.3.1. цього Положення. При цьому, Покупець наділений правом подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або видалити власні дані з особистого кабінету на сайті https://militarist.ua/. Видалення облікового запису Покупця або надходження відповідної заяви про припинення обробки та зберігання персональних даних Покупця є підставою для негайного припинення обробки та зберігання таких персональних даних Володільцем персональних даних з подальшим їх видаленням.

3.6. Покупець в будь-який момент може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку персональних даних. Це можна зробити у своєму Особистому кабінеті або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу [email protected] з поміткою в темі листа «Персональні дані».

4. Місцезнаходження персональних даних

4.1. Персональні дані Покупців Інтернет-магазину/сайту https://militarist.ua/ обробляються та захищаються на захищених серверах Товариства.

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

5.1. Товариство може залучати сторонніх постачальників товарів/послуг для виконання замовлення, в таких випадках такі сторонні постачальники товарів/послуг не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Інтернет-магазину/сайту https://militarist.ua/ персональні дані, інакше ніж для виконання замовлення.

5.2. Товариство може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на сайті https://militarist.ua/ за допомогою відповідних технологій (дані, які не дозволяють ідентифікувати Покупців окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, поліпшення результативності рекламних пропозицій та кампаній (шляхом пропонування більш релевантних пропозицій інтернет-магазину), аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама, товари та/або послуги можуть зацікавити Покупців, поліпшення загальної якості та ефективності товарів/послуг на сайті https://militarist.ua/ тощо.

5.3. Товариство здійснює обробку персональних даних на законній та справедливій основі. Персональні дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Покупця, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі персональні дані;

- для цілей боротьби з шахрайством та зловживаннями на сайті https://militarist.ua/.

5.4. У випадках передачі персональних даних, передбачених розділом 5 цього Положення, інформування Покупця про передачу його персональних даних залишається на розсуд Товариства.

6. Захист персональних даних.

6.1. Володілець персональних даних забезпечений системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

6.2. Працівники/уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних.

6.3. Працівники/уповноважені особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

6.4. Товариство на постійній основі проводить аудит своїх систем безпеки з метою виявлення можливостей для покращення безпечного зберігання та використання персональних даних Покупців. Також Товариство дотримується вимог Типового порядку обробки персональних даних, що затверджений наказом Верховної Ради України 08.01.2014 № 1/02-14 в тій мірі, в якій це стосується саме персональних даних.

7. Права Покупця (суб’єкта персональних даних):

·           на доступ до своїх персональних даних;

·           отримати інформацію про володільця персональних даних, його місцезнаходження, умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

·           керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування в особистому кабінеті на сайті https://militarist.ua/;

·           отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

·           пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

·           на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

·           звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

·           застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

·           право подати заяву щодо припинення обробки власних персональних даних Товариством із проханням знищення вказаних даних Товариством.

8. Політика cookies

8.1. Товариство використовує технологію cookies на сайті https://militarist.ua/ та поза його межами. Cookies — це уривки інформації, які сайт https://militarist.ua/ передає на жорсткий диск споживача (Покупця) для зберігання інформації, пов’язаної із сайтом https://militarist.ua/. Ця технологія розширює можливості використання Інтернету, зберігаючи пріоритети Покупця під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати систему Покупця або зчитувати інформацію з його жорсткого диска.

8.2. Під час перегляду сайту https://militarist.ua/ Товариство може розмістити cookies на комп’ютері Покупця. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на сайт https://militarist.ua/. Вони видаляються, коли Покупець виходить із браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на комп’ютері Покупця браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше Покупець завітав на сайт https://militarist.ua/ чи заходив на сайт https://militarist.ua/ раніше. Cookie не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Покупцем у будь-який момент. Сookies не отримують особистої інформації про Покупця та не надають Товариству контактної інформації Покупця, а також не отримують жодної інформації з комп’ютера Покупця. Товариство використовує cookies для визначення характеристик Інтернет-магазину та пропозицій, які найбільше подобаються конкретному Покупцеві з метою надання більше інформації, в якій Покупець зацікавлений. Крім того, файли cookie використовуються для того, щоб зробити Інтернет-магазин/ сайт https://militarist.ua/ безпечними, захищеними та зручними. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск.

8.3. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення Угоди користувача відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з сайту https://militarist.ua/.

9. Політика щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

9.1. При використанні сайту https://militarist.ua/ Товариство та Покупці дотримуватимуться всіх чинних законів, нормативно-правових актів та положень санкційного та антикорупційного законодавства, законів про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

9.2. Інтернет-магазин/ сайт https://militarist.ua/ перевіряє Покупців за списками PEP та списками санкцій (за списками людей, які займають політичні або інші суспільно-значущі посади та списком людей, на яких накладені індивідуальні санкції). У випадку, якщо аналіз реєстраційних даних Покупця виявив підозру щодо ризиків, Товариство має право запитувати у Покупця додаткову інформацію, а у разі ненадання такої інформації - тимчасово блокувати аккаунт, а також інформувати відповідні органи правопорядку.

9.3. Товариство не співпрацює з Покупцями, що мають пряме відношеннядо санкційних країн, країн зі списку FATF, які не співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей, країн, які беруть участь у фінансуванні тероризму.

10. Політика безпеки передачі реквізитів платіжної картки (Політика безпеки платежів)

10.1. При оплаті Покупцем замовлення на сайті https://militarist.ua/ банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Це означає, що конфіденційні дані Покупця (реквізити картки, реєстраційні дані тощо) не надходять на сайт https://militarist.ua/, їхня обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Покупця.

10.2. Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської картки держателя. Технологія передачі даних, що застосовується, гарантує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL).

 

11. Внесення змін до Положення

11.1. Товариство може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Покупців про такі зміни. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення на сайті https://militarist.ua/, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Чинна редакція Положення завжди знаходиться на сайті https://militarist.ua/

11.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Покупець не згоден, він (вона, вони) зобов'язаний припинити використання Інтернет-магазину. Факт продовження використання Інтернет-магазину є підтвердженням згоди і прийняття Покупцем відповідної редакції Положення.

Дата останньої редакції: 07.03.2024

 

Вверх