Пользовательское соглашение на сайте Милитарист

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів


Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, розміщеного на сайті https://militarist.ua/

Покупець, діючи з метою придбання Товару, у повному обсязі приймає пропозицію укласти  цей договір купівлі-продажу товарів (далі – Оферта) без будь-яких виправлень та застережень на наступних умовах.


  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – цей правочин між Продавцем та Покупцем про купівлю-продаж Товару на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Покупців з моменту акцептування публічноı̈ оферти Покупцем (надалі – Договір). 

Оферта - пропозиція укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України на умовах, встановлених цією Офертою.

Продавець - суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж Товару на сайті https://militarist.ua/.  

Покупець - особа, яка здійснює замовлення Товару у Продавця та акцептувала публічну Оферту. 

Товар -  продукція, що запропонована для продажу на сайті https://militarist.ua/

Інтернет-магазин/Сайт - веб-сайт в мережі Інтернет за адресою https://militarist.ua/, що призначений для продажу Товарів на підставі Оферти.

Акцепт - надання Покупцем повноı̈ та безумовноı̈ відповіді Продавцю на пропозицію укласти договір купівлі-продажу Товару з Продавцем, шляхом заповнення та надсилання Продавцю відповідної форми для оформлення замовлення на Товар, що  розміщена на Сайті.

Замовлення - здійснення Покупцем дій, спрямованих на придбання Товару Продавця, шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, підтвердження такого замовлення та прийняття умов даної Оферти.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах, визначених  Офертою.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення особисто, або із залученням третіх осіб.


3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Договір укладається між  Сторонами в момент оформлення замовлення. 

3.2. Акцептуючи умови Оферти, Покупець підтверджує наступне:

3.3. Датою укладення Договору публічної оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення та натискання кнопки “Замовити” на сторінці, розташованій в розділі “Кошик”, на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем підтвердження замовлення в електронному або іншому, визначеному Продавцем, порядку.


4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ  ТОВАРУ

4.1. Замовлення приймаються через сайт https://militarist.ua/, шляхом заповнення відповідної форми.

4.2. Замовлення вважається прийнятим до виконання лише після його підтвердження в електронному чи іншому порядку, визначеному Продавцем.

4.3. Продавець має право скасувати замовлення Товару в односторонньому порядку, якщо відсутня можливість підтвердження Замовлення, у зв’язку із неправильним зазначенням при формуванні замовлення Покупцем адреси доставки, засобів зв’язку чи іншої інформації. 

4.4. У разі відсутності Товару, менеджер інтернет-магазину зобов'язаний повідомити Покупця (засобами телефонного зв’язку/електронною поштою чи месенджер доступний для Покупця, або іншим доступним для Продавця способом).

4.5. Покупець має право відмовитися від замовлення в будь-який час до моменту його оплати за умови, що замовлення ще не було передано до служби доставки, шляхом повідомлення про відмову за контактними телефонами, зазначеними на сайті.


5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна на Товар вказана на сайті Інтернет-магазину.
5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця, який вже здійснив Замовлення, про зміну ціни Товару.
5.4. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

5.5. Ціна Товару не включає ціну доставки.

5.6. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи, які зазначені на Сайті у розділі “Оплата”, або при отриманні Товару в обраному відділенні служби доставки.

5.7. Послуги платіжних систем/терміналів Покупець оплачує самостійно.

5.8. Вартість Товару визначається в національній валюті України - гривні.

5.9. За умови несплати вартості замовленого Товару протягом 3 робочих днів інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. 

5.10. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Покупця.


6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Доставка товару, придбаного в Інтернет-магазині, здійснюється кур'єрськими або поштовими службами.

6.2. При оформленні замовлення Покупець несе відповідальність за вказану адресу доставки Товару.

6.3. Відправка замовленого товару здійснюється протягом 3-х робочих днів з дня підтвердження замовлення Продавцем. 

6.4. Строк для відправки Товару може бути продовжений. 

6.5. Вартість доставки Товарів визначається за тарифами, встановленими кур’єрськими або поштовими службами, які безпосередньо здійснюють доставку Товару. 

6.6. Продавець не несе відповідальність за строк доставки Товару, що здійснюється третіми особами.

6.7. У разі виявлення недоліків (дефектів) Товару під час отримання Товару щодо якості/кількості/асортименту, Покупець зобов’язується це зафіксувати при отриманні Товару та повідомити про це Продавця невідкладно (протягом однієї доби) з моменту отримання та виявлення недоліків (дефектів), а Продавець зобов’язується за свій рахунок замінити Товар на такий, що відповідає якості/кількості/асортименту.

6.7.1. Фіксація дефектів (недоліків) Товару здійснюється виключно при отриманні Товару від поштових/курʼєрських служб шляхом здійснення фото-, відеофіксації дефектів (недоліків) Товару. 

6.8. До дефектів (недоліків) Товару не належать пошкодження, що виникли внаслідок невиконання перевізником інструкції по транспортуванню, перевалці, зберіганню чи експлуатації Товару.


7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

7.1. Покупець має право обміняти/повернути Товар належної якості в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

7.2. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки.

7.3. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та не підлягає відшкодуванню.

7.4. Повернення вартості товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.5. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цією Офертою, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі “Контакти”.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. При оформленні замовлення Покупець надає добровільну згоду на обробку, поширення та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. 

8.2.1. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Продавець зберігає та обробляє Персональні дані Покупця виключно для цілей виконання умов Договору з додержанням вимог Закону України «Про захист персональних даних», міжнародного законодавства та технічних стандартів захисту. 


9.  ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші компоненти, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, дизайни, які охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності та належать на праві інтелектуальної власності виключно володільцю інтернет-магазину https://militarist.ua

9.2. Покупець або будь які інші треті особи, не мають права використовувати будь-які матеріали, що розміщені на сайті, у тому числі: копіювати текстовий контент, зображення, відеоматеріали, елементи дизайну, програмний код, торгову марку, комерційну назву та ін. 

9.3. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або компонентів інтернет-магазину https://militarist.ua без письмового дозволу  правовласника суворо заборонене.

9.4. За порушення права інтелектуальної власності Правопорушник несе юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

10.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними. 

10.2. Сторона, яка не має можливості виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна сповістити іншу Сторону про настання таких обставин. 

10.2.1. Про настання форс-мажорних обставин Продавець може повідомити Покупця шляхом публікації оголошення про настання таких обставин на Сайті Продавця.

10.3. У разі, якщо зазначені обставини тривають більше, ніж два місяці, то сторона може розірвати Договір в односторонньому порядку. 

10.4. Форс-мажор не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, а лише тимчасово звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором. 


11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. За порушення Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до положень чинного законодавства України та умов цього Договору. 

11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

11.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов цього Договору у випадку, якщо Покупець не забезпечив надання інформації для його виконання, або у разі надання інформації у неповному обсязі чи надання суперечливої і/або недостовірної інформації.

11.4. Продавець не несе відповідальність за шкоду завдану діями третіх осіб, кур'єрськими або поштовими службами.

11.4.1. У випадку здійснення Покупцем оплати, але неотримання товару з незалежних від волі Продавця причин, такі кошти не підлягають поверненню.


12.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до моменту остаточного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

12.2. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності. 

12.3. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення до суду, відповідно до встановленої підсудності, і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством  України і умовами цієї Оферти.


13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

13.1. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним. 

13.2. Текст Договору викладено українською мовою. 

13.3. Продавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Покупця. Для надання можливості Покупцю ознайомитися з актуальними умовами Договору, Продавець розміщує на Сайті його версію з усіма останніми змінами, а також зазначає дату, з якої такі зміни набрали чинності. 

13.4. Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент їх акцептування. 

13.5. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Продавця. 

13.6. У випадках, не передбаченим Договором, Сторони керуються законодавством України.Вверх